महात्मा फुलेंविषयी संक्षिप्त माहिती ओळखमाहितीजन्म११ एप्रिल, १८२७ मध्ये काटगून, जिल्हा सातारा, महाराष्ट्र, भारतपत्नीसावित्रीबाई फुलेइतर नावेजोतिबा, ज्योतिबा, आणि जोतीरावत्यांचा आवड आणि कलनीतिशास्त्र, मानव शास्त्र, शिक्षण, सामाजिक सुधारणामृत्यू२८ नोव्हेंबर, १८९० पुणे...

read more